Chăm sóc và bảo dưỡng ô tô

Chẩn đoán bệnh của động cơ qua các dấu hiệu bất thường trên bugi

Chẩn đoán bệnh của động cơ qua các dấu hiệu bất thường trên bugi

Bugi là một bộ phận cuối cùng hệ thống đánh lửa tiếp xúc trực tiếp với buồng đốt. Thông qua bugi có thể đánh giá được khả năng làm việc của động cơ.

Hiển thị thêm