Cập nhật quy định mới về sử dụng giấy phép lái xe áp dụng từ 1/6

Kinh nghiệm lái xe|15/04/2024

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT (Thông tư 05) do Bộ Giao thông vận tải ban hành bổ sung thêm một số trường hợp thu hồi giấy phép lái xe cùng quy định mới về sử dụng giấy phép lái xe.

LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI

Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:

Thu hồi giấy phép lái xe nếu cho người khác mượn

Theo quy định tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT, GPLX sẽ bị thu hồi trong những trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp GPLX.
  • Trường hợp 2: Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên GPLX.
  • Trường hợp 3: Để người khác sử dụng GPLX của mình.
  • Trường hợp 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện.
  • Trường hợp 5: Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng GPLX, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký.
  • Trường hợp 6: Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (theo quy định mới).

Như vậy, so với quy định trước đây (tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT), Thông tư 05 bổ sung thêm hành vi cho mượn GPLX vào trường hợp bị thu hồi.

Cập nhật quy định mới về sử dụng giấy phép lái xe áp dụng từ 1/6 1

Cập nhật quy định mới về sử dụng giấy phép lái xe áp dụng từ 1/6.

GPLX bị thu hồi được xử lý như thế nào?

Thông tư 05 quy định rõ cách xử lý giấy phép lái xe (GPLX) bị thu hồi như sau:

Giấy phép bị thu hồi thuộc các trường hợp 1, 2, 4, 6 sẽ không có giá trị sử dụng. Cơ quan quản lý sẽ cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin GPLX kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không được cấp giấy phép trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại GPLX, người bị thu hồi sẽ phải tham gia khóa hoc và thi sát hạch lại như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Xem thêm: Những quy định mới về học, thi giấy phép lái xe áp dụng từ ngày 1/6/2024

Cập nhật quy định mới về sử dụng giấy phép lái xe áp dụng từ 1/6. 1

Đối với trường hợp 3 (bị thu hồi GPLX do để người khác sử dụng GPLX của mình), nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép, người vi phạm sẽ phải chờ hết thời hạn 1 năm (kể từ ngày quyết định thu hồi GPLX có hiệu lực) để đăng ký với Sở Giao thông vận tải thi sát hạch lại theo quy định tại khoản 4 điều 21 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT. 

Đối với trường hợp 5, GPLX bị thu hồi sẽ xử lý theo 2 hướng:

  • Trường hợp giấy phép còn hạn sử dụng hoặc quá hạn sử dụng dưới 3 tháng, người vi phạm phải thực hiện thủ tục đổi GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp.
  • Trường hợp giấy phép quá hạn sử dụng trên 3 tháng, người vi phạm phải thực hiện thủ tục cấp lái GPLX.

Được phép sử dụng GPLX đã xác thực trên VNeID

Từ 1/6, GPLX đã xác thực trên VneID (có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên GPLX trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý GPLX) cũng được coi là hợp lệ, được sử dụng song song bên cạnh GPLX bằng vật liệu PET do cơ quan có thẩm quyền cấp. Quy định này được nêu rõ tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT.

Nguồn ảnh: Internet

 
loading