Tại sao bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ nhưng vẫn phải đóng phí sử dụng?

19/08/2019
Đề xuất bỏ quỹ bảo trì đường bộ thu hút sự quan tâm của người dân. Nhiều chủ xe nhầm tưởng bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ đồng nghĩa với việc không phải đóng phí sử dụng đường bộ nữa.