Bảo hiểm xe ô tô

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc đối với các loại xe ô tô từ 1/3/2021 là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc đối với các loại xe ô tô từ 1/3/2021 là bao nhiêu?

Thông tư 04/2021/TT-BTC điều chỉnh tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc lên tới 150 triệu đồng/người/vụ kể từ ngày 1/3/2021 nhưng mức đóng bảo hiểm đối với các loại xe ô tô gần như không thay đổi.

Advertisement