Thiết kế của Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành?

07/06/2018

Theo một số nguồn tin rò rỉ, mẫu Toyota Vios 2018 dự kiến sắp bán ra thị trường Việt Nam vào thời gian tới có thiết kế giống phiên bản Vios mới tại Singapore, Lào, Indonesia... cũng như tương tự với mẫu Yaris Ativ đã ra mắt trong năm 2017 tại Thái Lan.

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế đầu xe:

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế.Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 1.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 2. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 3.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 4. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 5.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 6. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 7.

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế thân xe:

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 8.Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 9.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 10. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 11.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 12. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 13.

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế đuôi xe:

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 14.Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 15.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 16. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 17.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 18. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 19.

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế nội thất:

Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 20.Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 21.
Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 22. Toyota Vios 2018 sắp bán tại Việt Nam khác gì phiên bản hiện hành về thiết kế - Ảnh 23.
AN - Theo DDDN

Cùng chủ đề: Xe Toyota Vios mới

Các tin khác

Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi