Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown

27/06/2018

Cùng nhìn lại hình ảnh của mẫu xe sedan sang trọng, tiện nghi Toyota Crown vừa ra mắt qua 15 thế hệ phát triển.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 1.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 2.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 3.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 4.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 5.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 6.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 7.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 8.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 9.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 10.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 11.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 12.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 13.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 14.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 15.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 16.

Điểm lại chặng đường 15 thế hệ của sedan hạng sang Toyota Crown 17.

Nguồn: autopro.com.vn

Các tin khác

Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi