Mercedes CLS nát đuôi trở về nguyên dạng nhờ tài sửa chữa của bác thợ người Nga

13/08/2019
Không một chiếc ô tô hỏng nào có thể làm khó bác thợ máy Arthur Tussik người Nga. Chiếc Mercedes CLS với phần cốp bật tung, biến dạng trong bài viết này cũng được bác khôi phục lại tình trạng ban đầu một cách dễ dàng.