Head up là gì? Màn hình head up trên ô tô có tác dụng gì?

20/08/2019
Head up là màn hình hiển thị thông tin về tốc độ di chuyển, vòng tua máy, nhiệt độ bình làm mát... trên kính chắn gió ô tô, giúp tài xế chủ động hơn trong quá trình điều khiển phương tiện.