VinFast sẽ mở thêm hàng chục Showroom, vượt mặt số đại lý của Hyundai tại Việt Nam

20/03/2019
Thương hiệu ô tô Việt - VinFast dự tính mở 76 Showroom với tham vọng vượt trong 1 năm vượt mặt 10 năm có mặt tại Việt Nam của Hyundai.
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi