Lái xe kiểu "điền vào chỗ trống", xe máy kẹt giữa xe tải và xe khách hút chết