Thanh niên mặc diện đi SH "nhổ đờm" vào chị Ninja Lead vì tắc đường