Tổng hợp các lỗi vi phạm người điều khiển xe ô tô sẽ bị tước GPLX

20/03/2019
Tin tức pháp luật xe ô tô cho biết, người điều khiển xe ô tô vi phạm một trong số 22 lỗi đã được quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Luật Giao thông đường bộ sẽ bị tước giấy phép lái xe, thời gian sẽ tuỳ theo mức độ vi phạm.
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi