Tuổi Mậu Thìn 1988 mua xe màu gì?

26/07/2018
Người sinh năm 1988 thuộc mệnh Mộc nên sẽ hợp nhất với xe màu xanh lá cây.