10 lỗi lái xe ô tô sẽ không được bồi thường bảo hiểm

11/08/2017
Người lái ô tô nếu mắc phải 10 lỗi thông dụng dưới đây thì sẽ không được bồi thường bảo hiểm: