Sự kiện ô tô mới

Hủy bỏ Triển lãm Ô tô Việt Nam 2020

Hủy bỏ Triển lãm Ô tô Việt Nam 2020

Ban tổ chức Triển lãm Ô tô Việt Nam 2020 chính thức thông báo hủy bỏ sự kiện do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Hiển thị thêm