Ford Thăng Long

Hệ thống Showroom và phòng dịch vụ đạt tiêu chuẩn mới nhất của Ford Toàn Cầu.TIÊU CHUẨN B @ R II, về nhân lực, trang thiết bị nhà xưởng, phòng trưng bày và cơ sở hạ tầng theo mô hình 3S ( Bán hàng – Sales; Dịch vụ – Service & Phụ tùng chính hãng – Spare parts)

Khu vực bán xe: Hà Nội