Auto Bích Phượng

Auto Bích Phượng

Mua bán, trao đổi, ký gửi các loại xe ô tô đã qua sử dụng
Auto Bích Phượng 1
Auto Bích Phượng 2
Auto Bích Phượng 3
Auto Bích Phượng 4

Thông tin chung

Auto Bích Phượng

Tổ 4, K10, TT Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Giới thiệu

Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi các loại xe ô tô đã qua sử dụng. Từ ngày 01/08/2016 Ô tô Lạng Sơn đổi tên giao dịch thành Auto Bích Phượng.