Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018

20/08/2018

Spocom là chốn địa đàng trần giang cho giới hâm mộ ô tô. Vừa qua, sự kiện ô tô nổi tiếng trên đã tổ chức lần thứ 12 một cách hoành tráng. Theo đó, đây là nơi xôm tụ của hàng loạt tiên nữ cùng các gương mặt nổi tiếng đó đây như Toyo Tires, Auto Fashion, Team Hybrid, Auto Concept, Nokturnal, NVUS, Team Impact, Endless Projects, Clean Culture, Sonkei Blue và Team Elevate...

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 1a

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 1a

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 2

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 3

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 4

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 5

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 6

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 7

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 8

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 9

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 10

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 11

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 12

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 13

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 14

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 15

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 16

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 17

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 18

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 19

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 20

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 21

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 22

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 23

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 24

Spocom 2018 sôi nổi với màn trình diễn của các mỹ nhân

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 25

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 26

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 27

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 28

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 29

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 30

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 31

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 32

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 33

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 34

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 35

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 36

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 37

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 38

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 39

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 40

Dàn sao anh tài hội tụ tại sự kiện:

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 41

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 42

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 43

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 44

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 45

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 46

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 47

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 48

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 49

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018 - 50

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chủ đề: Người đẹp và xe

Các tin khác

Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Liên hệ ngay