Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018

01/08/2018

Buổi triển lãm ô tô Bangkok Autosalon 2018 mới diễn ra trong tháng trước. Trong đó, hãng loạt các mẫu xe xuất hiện kèm theo các bản độ cực chất và nhiều mỹ nhân bên cạnh. Không khí buổi triển lãm diễn ra rất sôi nổi với các hoạt động đặc sắc và dịch vụ rửa xe đặc biệt được tiến hành bởi các tiên nữ của FHM Thailand.

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 1

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 2

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 3

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 4

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 5

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 6

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 7

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 8

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 9

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 10

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 11

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 12

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 13

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 14

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 15

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 16

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 17

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 18

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 19

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 20

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 21

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 22

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 23

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 24

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 25

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 26

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 27

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 28

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 29

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 30

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 31

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 32

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 33

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 34

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 35

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 36

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 38

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 39

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 40

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 41

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 42

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 43

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 44

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 45

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018 - 46

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chủ đề: Người đẹp và xe

Các tin khác

Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Liên hệ ngay