Ấn tượng người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền

21/08/2018

Người đẹp trong trang phục đỏ trắng tương phản vô cùng bên mẫu xế Ferrari 512S Modulo Concept có phong cách như một chiếc phi thuyền.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 1.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 2.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 3.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 4.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 5.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 6.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 7.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 8.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 9.

Người đẹp bên mẫu Ferrari 512S Modulo Concept phong cách phi thuyền - Ảnh 10.

Cùng chủ đề: Người đẹp và xe

Các tin khác

Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Liên hệ ngay