Chủ đề Xe BMW 3-Series mới

39 bài viết

BMW 330i Sport mới chào hàng gần 1,3 tỷ đồng

BMW 330i Sport mới chào hàng gần 1,3 tỷ đồng

23/03/2020
BMW 330i Sport mới có giá 4.170.000 Rupee Ấn Độ (1,27 tỷ đồng) và rẻ hơn biến thể M Sport xuất hiện trước đây đến 680.000 Rupee Ấn Độ (209 triệu đồng).