Chủ đề Thị trường ô tô tháng 5/2018

22 bài viết

Nửa đầu năm 2018, doanh số ô tô lắp ráp phục hồi nhanh chóng là do đâu?

Nửa đầu năm 2018, doanh số ô tô lắp ráp phục hồi nhanh chóng là do đâu?

10/07/2018
Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2018, số lượng ô tô lắp ráp trong nước được sản xuất ước đạt 114,6 nghìn chiếc, tăng 3,3% só với cùng kỳ năm ngoái.