Chủ đề Cuộc chiến giảm giá xe ô tô ở Việt Nam

183 bài viết

Giá xe ô tô năm 2020 sẽ còn rẻ nữa...!

Giá xe ô tô năm 2020 sẽ còn rẻ nữa...!

30/12/2019
Cuộc chiến giảm giá năm 2019 đã kết thúc với nhiều mức giảm kỷ lục. Các chuyên gia cho rằng, đây là tín hiệu khởi đầu cho việc giá xe ô tô giảm kịch sàn vào năm 2020.